ما در انتظار چه چيزهايى هستيم.

Sunday, May 24, 2015

150524-1130-SermonFarsi

Acts 2:1-13

 

ما در انتظار چه چيزهايى هستيم. 

كار هاى رسولان  ٢ : ١ -١٣

ما زمان هاى بسيارى را در زندگى به انتظار منشينيم ....

در فصل پاييز در انتظار اولين  بارش برف زمستانى هستيم ( براى اسكى كردن) بعد بيقرار فرارسيدن ايام كريسمس هستيم و بعد از آن  مشتاق  به اتمام رسيدن باران هاى بهارى هستيم تا وارد فصل گرم تابستان شويم و دوباره  در انتظار خنك شدن هوا و فصل پاييز مى نشينيم.

Music